สถานการณ์การพัฒนากำลังคนในเขตบริการสุขภาพที่ 9
สถานการณ์การพัฒนากำลังคนในเขตบริการสุขภาพที่ 9


ชื่อนักวิจัย ::   ศิริธร ยิ่งเรงเริง, จงกลณี ตุ้ยเจริญ, ปัทมา แคนยุกต์, วิภารัตน์ สุวรรณไวพัฒนะ, ศุภิสรา สุวรรณชาติ, อภิรดี สุขแสงดาว
ชื่อโครงการ/ทุน ::   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย/เชิงพรรณา
ชนิดการวิจัย ::  การวิจัยเชิงความสัมพันธ์
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยหาความสัมพันธ์
สถานะ ::  เริ่มดำเนินงานวิจัย
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2559
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลทั่วไป
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 เงินรายได้สถานศึกษา 83,200.00 26 ก.ค. 2559 ถึง 30 ก.ย. 2559

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Siritorn Yingrengreung หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 044-242397(102) ttviliporn_rk@yahoo.com 100.00
2 จงกลณี ตุ้ยเจริญ นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 044-242397(304) jongkolnee29@yahoo.com 0.00
3 ปัทมา แคนยุกต์ นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 075-226976(146) ppattama2500@hotmail.co.th 0.00
4 วิภารัตน์ สุวรรณไวพัฒนะ นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 044-242397(206) vivyrose@yohoo.com 0.00
5 ศุภิสรา สุวรรณชาติ นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 044-242397(112) supisara@knc.ac.th 0.00
6 อภิรดี สุขแสงดาว นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 044-242397(207) a_sooksangdow@hotmail.com, a.sooksangdow@gmail.com, apiradee@knc.ac.th 0.00