การพยาบาลมารดาทารกในระยะคลอด


ชื่อผู้แต่งและคณะ ::   ชญาภรณ์ เอกธรรมสุทธิ์, เกษร สุวิทยะศิริ
รหัส ISBN ::  
ครั้งที่ ::  1
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2559
วันที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ::  
  
คำค้น ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ ::  
  • 29การพยาบาลในระยะคลอด.pdf
  • นักวิจัย    ลำดับ ชื่อผู้แต่ง/คณะ ประเภทผู้แต่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) ผู้นำเสนอ
    1 Chayaporn Ekthamasuth ผู้แต่งร่วม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 023548241(3801) chayaporn.ek@gmail.com,napachanan@yahoo.com,chayaporn.e@bcn.ac.th 70.00 N
    2 Kesorn Suvithayasiri ผู้แต่งร่วม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 023548241-2(3801) kesorn.suv@gmail.com,beamono-1999@hotmail.com,kesorn.s@bcn.ac.th 30.00 N