การพยาบาล สตรีตั้งครรภ์


ชื่อผู้แต่งและคณะ ::   ปภาวดี ทวีสุข
รหัส ISBN ::  -
ครั้งที่ ::  1
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2556
วันที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ::  
  
คำค้น ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ ::  
นักวิจัยลำดับ ชื่อผู้แต่ง/คณะ ประเภทผู้แต่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) ผู้นำเสนอ
1 Paphawadee Thaweesook ผู้แต่งร่วม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ paphawadeee@yahoo.com 100.00 N